פרטי הפעילות

נכיר את הסנדלר, הכובען, החנווני

ונתנסה בטוויה, אריגה, קליעה

וסדנת יצירה לכל המשפחה

על פי התו הסגול יש לתאם הגעה מראש

נא לפנות למוזיאון במספר 09-8308850/1

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים