פרטי החוג

המצאות ותגליות

התעופה והטיסה, הטלסקופ, המיקרוסקופ, העדשה והצילום, לעידוד חשיבה מדעית

8 מפגשים

גן חובה – כיתה ג'

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים