תמונת מופע: טופס השכרת כלי וכתב התחייבות

טופס השכרת כלי וכתב התחייבות

בית ספר מנגן
בית ספר מנגן
החל מ 31/12/2021 12:00
מחיר 225 ₪

פרטי הפעילות

לינק לטופס אחריות לכלי כלי נגינה -  https://netanya.smarticket.co.il/page/8

בחירת כרטיסים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים