פרטי הסדנא

מאין מגיע הלחם? שעת סיפור + ארוחה חלוצית ואפיית פיתות

פעילות לכל המשפחה.

על פי התו הסגול יש לעדכן הגעה מראש, 

נא לפנות למוזיאון במספר: 09-8308850/1

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים