פרטי הפעילות

פעילות לילדים בגינה הקהילתית עם מתנה.

הדרכה: שמואל יומטוביאן.

על פי התו הסגול יש לתאם הגעה מראש.

נא לפנות למוזיאון במספר: 09-8308850/1

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים