פרטי הסדנא

לא על הלחם לבדו יחיה האדם – שעת סיפור ואפיית פיתות, ארוחה חלוצית.

לפרטים נוספים: 09-8308851

[email protected]

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים