פרטי ההרצאה

ערבי הרצאות המשלבים תצפית טלסקופים במצפה הכוכבים בפלנתניה

הנחיה - אלעד לרנר

משך האירוע כ-90 דקות

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים