תמונת מנוי: צעירי הגג-סטודנטים

צעירי הגג-סטודנטים

עונה: 2017/2018
כרטיסים מנוי: 4

פרטים נוספים

מחיר המנוי 180 ש״ח מותנה בהקלדת קוד קופון

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסים מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים