פרטי החוג

     רובוטיקה

יסודות הרובוטיקה, בקרים, תכנון ובניית מכונית רובוטית הנשלטת ע"י הסלולאר

18 מפגשים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים