פרטי הסיור

שבת תיאטרלית - בכל שבת נפגש עם דמות אחרת מעברה של העיר, דרך סיור וקטע משחק נוקיר את העיר.

על פי התו הסגול יש לתאם הגעה מראש.

נא לפנות למוזיאון במספר 09-8308850/1

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים