פרטי האירוע

שרים לך ארצי עם סלעית וצליל בירן בשירה בציבור

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים